SALIBANDYN AURINKOLIIGAN KILPAILUSÄÄNNÖT


1. Pelisäännöt

Kaupunkisarjassa pelataan virallisilla SSBL:n säännöillä. Poikkeuksena seuraava sääntö: Mikäli pelaajan nimi puuttuu pöytäkirjasta, tuomitaan tilanteesta 5 minuutin jäähy, pelaajan nimi ja numero lisätään pöytäkirjaan ja pelaaja saa jatkaa pelaamista kärsittyään 5 minuutin jäähyn.


2. Luovutukset ja sarjasta sulkeminen

Joukkue katsotaan luovuttaneeksi, mikäli joukkueella ei ole kentällä vähintään viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, ja kun ottelun alkamisajasta on kulunut viisi minuuttia ja muuten on valmius aloittaa ottelu. Joukkueen luovuttaessa katsotaan ottelun vastustaja voittajaksi tuloksella 5-0 tai sellaisella järjestäjien määräämällä tuloksella, josta luovuttanut joukkue ei hyödy. Mikäli joukkue luovuttaa ottelun, saa se siitä kirjallisen varoituksen. Luovuttanut joukkue on lisäksi velvollinen maksamaan 50 euron sakon, jolla maksetaan kummankin erotuomarin tuomaripalkkio. Sakko maksetaan Aurinkoliigan tilille nro FI72 4958 0010 0902 50 viiden seuraavan arkipäivän aikana luovutetun ottelun jälkeen. Jos joukkue luovuttaa toisenkin ottelun suljetaan joukkue pois sarjasta.


3. Ottelupöytäkirjan täyttö

Joukkueet ovat velvollisia täyttämään hyvissä ajoin (vähintään 20 min.) ennen ottelun alkua pelipöytäkirjaan ne pelaajat, jotka osallistuvat kyseiseen peliin. Pöytäkirjaan pelaajat täytetään numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan ja ensin sukunimi ja lopuksi etunimi (esim. 30 Liimanäppi Antero).


4. Peliaika

Kaupunkisarjan kaikissa otteluissa on varsinainen peliaika 3 x 15 minuuttia. Mikäli ottelussa on ratkaistava voittaja ja varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 10 minuutin jatkoaika äkkikuolemaperiaatteella. Tarvittaessa vielä rangaistuslaukauskilpailu (viisi laukojaa per joukkue).


5. Ottelun keskeyttäminen

Kaikissa kaupunkisarjan ottelut keskeytetään, mikäli maaliero nousee 12 maaliin. Ottelun lopputulokseksi jää keskeytyshetkellä vallinnut tilanne. Erotuomarilla on oikeus keskeyttää ottelu myös, jos ottelun sääntöjenmukaiselle jatkamiselle ei hänen mielestään ole edellytyksiä.


6. Siirtoaika, seurasiirrot ja seuran nimen vaihtaminen

Siirtoaika umpeutuu tammikuun viimeisenä päivänä. Mikäli pelaaja haluaa siirtyätoiseen seuraan kesken sarjan, hänen tulee hankkia pelaajasiirtohakemus Aurinkoliigan kotisivuilta. Täytetty hakemus toimitetaan järjestäjille osoitteeseen "Aurinkoliiga, Porinkatu 6 D 25, 65350 Vaasa. Lisäksi pelaajan täytyy maksaa siirtomaksu 30 euroa Aurinkoliigan tilille FI72 4958 0010 0902 50. Hakemukseen tulee liittää kopio 30 euron kirjaamismaksusta. Pelaajan edustusoikeus alkaa 5 täyden arkipäivän jälkeen siitä, kun hakemus on saapunut yllä olevaan osoitteeseen. Pelaajasiirrot julkistetaan Aurinkoliigan kotisivuilla. Aurinkoliigan pudotuspeleissä saa pelata vain ne pelaajat, jotka ovat edustaneet seuraansa vähintään kolmessa (3) runkosarjaottelussa. Poikkeus mikäli pelaaja edellisellä kaudella on edustanut samaa seuraa. Mikäli joukkue haluaa vaihtaa nimeään 1.8. jälkeen on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä maksettava 60 euron kirjaamismaksu Aurinkoliigan tilille FI72 4958 0010 0902 50.


7. Vastalauseet

Kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamisesta, rikkomuksista tai muista otteluun liittyvistä erimielisyyksistä voidaan tehdä vastalause. Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalause osoitetaan järjestäjille. Vastalause ottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille viiden minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. Vastalause on merkittävä pöytäkirjaan, mikäli merkintä puuttuu, ei vastalausetta käsitellä. Vastalauseen tekijän on suoritettava järjestäjille vastalausemaksu (tilinumero FI72 4958 0010 0902 50) viimeistään vastalauseen pöytäkirjaan merkitsemistä seuraavana arkipäivänä. Maksu on suoritettava aina, kun vastalause on merkitty pöytäkirjaan. Vastalausemaksun suuruus on 150 euroa, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vastalausetta ei käsitellä mikäli vastalausemaksua ei ole maksettu. Pöytäkirjaan merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena järjestäjille viimeistään kolmantena ottelun jälkeisenä arkipäivänä osoitteeseen Aurinkoliiga, Porinkatu 6 D 25, 65350 Vaasa.


8. Rangaistukset ja rangaistusasian käsittely

Pelaajan saadessa törkeän ottelurangaistuksen seuraa tästä automaattisesti 50 euron suuruinen sakko seuralle. Sakko voidaan määrätä ainoastaan seuralle. Se on maksettava kolmen viikon kuluessa tiedoksisaannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnansta. Erotuomarin on tehtävä asiasta erotuomariraportti ja toimitettava se suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Aurinkoliiga, Porinkatu 6 D 25, 65350 Vaasa. Järjestäjät toimittavat raportin kurinpitoelimelle. Kurinpitoelin käsittelee erotuomariraportin ja toimittaa tekemänsä päätöksen sekä järjestäjille että asianomaiselle.


9. Erotuomarimaksu

Kaupunkisarjan kaikissa otteluissa on erotuomarimaksun suuruus 30 euroa. Joukkueiden on maksattava tuomarimaksu ennen pelin alkua.


10. Pelaajien vakuutus

Salibandyn Aurinkoliigan pelaajat joutuvat itse huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjät eivät siis vakuuta pelaajia. Mikäli olet seuran yhdyshenkilö, huolehdi siitä, että joukkueesi pelaajat ovat tietoisia tästä. Ja syytä on myös muistaa se, että humalassa pelaaminen on kielletty. Lisäksi se on vaarallista muille pelaajille ja ennen kaikkea pelaajalle itselleen..